TR | EN
Bölüm Tanıtımı

              Niçin istatistik bölümünü tercih etmeliyiz?     Niçin istatistik bölümünü tercih etmeliyiz?  

             Bölümün kuruluşu 1982 yılına kadar gitmekle birlikte, 1993 yılında  yasa ile  kurulan Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi'ne  bağlı olarak eğitim ve öğretime başlamıştır.

           İstatistik Bölümünde İstatistik Teorisi, Uygulamalı İstatistik, İstatistik Bilgi Sistemleri, Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri, Yöneylem Araştırması ve Risk Analizi olmak üzere 6 ana bilim dalı bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri başarılı oldukları takdirde Matematik, İşletme, İktisat bölümlerinde çift anadal ve yandal programlarından yararlanabilmektedir. 

          Birinci sınıfta temel bilgisayar bilgisi, programlama dilleri (Görsel Programlama, C++, Excel Kod yazımı VBA, Access Makro) ve istatistik paket programları öğretilmektedir. Eğitim süresi boyunca verilen alan bilgisi derslerinin bilgisayar uygulamaları, bilgisayar laboratuarlarında istatistiksel paket programlarla da (SPSS, STATISTICA, SAS, STATGRAPH, MINITAB, QSB, MATLAB) gerçekleştirilmektedir. Alan bilgisi dersleri dışında İşletme, Ekonomi, Para ve Sermaye Piyasaları, Benzetim (Simulation), Kalite Kontrolü, Program Yazılımı ve Pazarlama Araştırması dersleri aracılığıyla mezunların iş imkanlarının arttırılması amaçlanmaktadır. Öğrenim hayatları boyunca aldıkları eğitimle ilgili olarak hazırladıkları projeler dışında öğrenciler, özel araştırma şirketleri ve TUİK’in hazırladığı anketlerde ve nüfus sayımlarında aktif görevler alarak alan çalışması yapma imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca öğrencilerimiz çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda kalite kontrol, sistem analisti gibi ilgi duydukları alanlarda isteğe bağlı olarak staj yapma imkanına sahiptirler.

         Bölümden mezun olan öğrencilerimiz istatistikçi ünvanı ile kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Bunun dışında mezunlarımız Akademisyen, Sistem Analisti, Bilgisayar Programcısı, Veri Analisti, TUİK Uzmanı, Kalite Kontrol Uzmanı, Pazarlama ve Satış Uzmanı, Banka Müfettişi, Bankalarda ve Sigorta Şirketlerinde Uzman ,Üretim, Finansman ve Muhasebe personeli olarak görev yapabilmektedirler.

Tüm Duyurular için  http://Twitter.com/statogu  ve http://twitter.com/oguatalay

          Sayfada yer alan her türlü açıklama bilgilendirme amaçlıdır. Bölüm panolarında yer alan bilgiler esastır.