TR | EN
Öğretim Amaçları

Tanımlanan Program Öğretim Amaçları
ESOGÜ İstatistik bölümünün öğretim amaçları aşağıda verilmiştir:
ÖA1: İstatistik bilimiyle ilgili temel mesleki bilgiyi edinmek, problem çözme becerisini geliştirmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak 
ÖA2: Bilgi birikimini uygulama alanına aktarabilmek, mesleği ile ilgili yöntem ve teknikleri kullanabilmek ve sorunlar ile ilgili çözüm önerilerinde bulunabilmek. 
ÖA3: Belirli bir amaç doğrultusunda problemin istatistiksel olarak tanımlanması, planlanması, yürütülmesi, çözümleme becerisine sahip olunması ve karar süreçlerine aktarılması
ÖA4: İstatistik alanında gereken düzeyde bilişim teknolojilerini ve paket programları etkin kullanabilmek. 
ÖA5: İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerler kazandırılmasını sağlamak.