Uygulamalı İstatistik
Prof. Dr. Veysel Yılmaz (A.B.D. Başkanı)
Prof.Dr. Zeki YILDIZ
Prof. Dr. Zeynep FİLİZ
Prof. Dr. Hatice ŞAMKAR (Bölüm Başkan Yrd.)
Doç. Dr. Fatih ÇEMREK
Dr.Öğr.Üyesi Cengiz AKTAŞ
Dr.Öğr.Üyesi Gaye ÇATALBAŞ
Arş. Gör. Barış ERGÜL
Arş.Gör. Gamze GÜVEN