TR | EN
Yandal ve ÇiftAnadal Programlarına Geçiş

Yandal ve ÇiftAnadal Programlarına Geçiş

 

Yandal ve Çift Anadal

Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir. Yükseköğretim kurumları esaslarını ve başvuru koşullarını ilgili yönetim kurullarının teklifi ve senatolarının onayı ile belirleyerek, yandal programları düzenleyebilir.

Çift anadal programı yönergesi için http://oidb.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/51 adresinden, yandal programı yönergesi için http://oidb.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/52 adresinden,             çift anadal ve yandal programı esaslarına ilişkin yönetmeliğe http://oidb.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/67 adresinden ulaşılabilir.

Yatay Geçiş ve Çift Anadal bilgileri Tablo 1.3’de verilmiştir.

Tablo 1.3 Yatay Geçiş ve Çift Anadal Bilgileri

Akademik yıl

Yatay geçiş yapan öğrenci sayısı

Dikey geçiş yapan öğrenci sayısı

Çift anadal yapan başka bölümün öğrenci sayısı

Başka Bölümde anadal yapan öğrenci sayısı

2013-2014

-

9

1

-

2014-2015

1

10

-

-

2015-2016

6

2

-

-

2016-2017

18

3

-

-

2017-2018

11

5

-

-

(1) DGS ve ek yerleştirme ile ÖSYS yerleştirme ve ek yerleştirme sayılar toplamı verilmiştir.

(2) II. Öğretim öğrencileri dâhil edilmiştir.