TR | EN
Öğrenci ders değerlendirme Anket Formu

 

Öğrenci ders değerlendirme anket formu

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

 

 

 

 

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

N (%)

N (%)

N (%)

N (%)

N (%)

1) Derse devam konusunda özen gösterdim.

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

2) Derse yeterince çalıştım.

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

3) Dönem başında dersin içeriği ve amacı hakkında yeterli bilgilendirme yapılmıştır.

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

4) Dönem başında verilen ders hakkındaki bilgilendirmeyle dersin işlenişi uyumludur.

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

5) Öğretim elemanı dersi anlaşılabilir şekilde işlemiştir.

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

6) Öğretim elemanı dersle ilgili sorulara açık ve anlaşılabilir cevaplar vermiştir.

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

7) Öğretim elemanı derse katılım konusunda öğrencileri cesaretlendirmiştir.

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

8) Dersteki ölçme-değerlendirme yöntemleri (sınav, ödev, proje vb.) dersin içeriğine uyumludur.

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

9) Sınavlar, ödevler vb. objektif bir şekilde değerlendirilmiştir.

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

10) Öğretim elemanı derse giriş çıkış saatlerine özen göstermiştir.

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

11) Öğretim elemanı (ders saatleri dışında, görüşme saatleri içerisinde) dersle ilgili öğrenciye zaman ayırmıştır.

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)

0 (%0,0)