TR | EN
Mezuniyet Şartları

Mezuniyet Şartları

Mezuniyet için gerekli koşullar ile bu süreçte uygulanan akademik ve idari aşama ve işlemler uygulamalar 08.08.2016 tarih ve 29795 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 25. maddesine göre uygulanmaktadır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine https://oidb.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/37 adresinden ulaşılabilir.

Diploma ve başarı belgeleri

Diploma şartları

MADDE 25 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programı bitirebilmesi ve diploma alabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 olması yanında eğitim planındaki tüm derslerden en az DD veya YT notu alması, lisansta 240, önlisansta 120 AKTS’yi tamamlaması ve zorunlu stajları başarması gereklidir. Bu koşulları bu Yönetmeliğe uyarak sekiz yarıyıldan önce sağlayan öğrenci daha kısa sürede diploma alabilir.

(2) Bir öğrenciye kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört yarıyıllık kısmındaki dersleri başarı ile tamamlamak, belirtilen en az genel not ortalamasını sağlamak ve devam ettiği programdan kaydını sildirmek koşullarıyla önlisans diploması verilebilir.

Başarı belgeleri ve listesi

MADDE 26 – (1) Disiplin cezası almamış öğrencilerden, programın sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar şeref öğrencisi, 3.50-4.00 olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak mezun edilirler. Bu öğrencilere diplomaları ile birlikte başarılarını gösteren bir belge verilir.

(2) Öğrenciye istediği takdirde bir yarıyıla ait veya mezuniyet ile ayrılma durumlarında Üniversitede aldığı bütün ders, kredi, not ve dereceleri gösteren ders başarı belgesi verilir.

(3) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde/programda her bir yarıyıl için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve genel not ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren öğrenciler liste halinde ilan edilir. Üniversiteye yatay geçişle gelen öğrencilerin ilk %10’luk listeye katılması, öğrencilerin Üniversitedeki ilk yarıyıllarını bitirmelerinden itibaren başlar.

Tablo 1.4 Toplam Öğrenci ve Mezun Sayısı

Akademik yıl

Sınıf

Lisans

Toplam

Lisansüstü

Toplam

Mezun

1.

2.

3.

4.

Lisans

Y.lisans

Doktora

2013-2014

194

153

142

233

722

-

89

5

0

2014-2015

109

180

158

258

705

71

63

3

2

2015-2016

-

-

-

-

627

74

141

2

1

2016-2017

-

-

-

-

585

75

95

0

6

2017-2018

-

-

-

-

558

88

-

-

-

 

(1) DGS ve ek yerleştirme ile ÖSYS yerleştirme ve ek yerleştirme sayılar toplamı verilmiştir.

(2) II. Öğretim öğrencileri dâhil edilmiştir.