TR | EN
Bölüm Öz Görevi

Bölüm Öz Görevi

 

İstatistik Bölümü Temel Değerleri ve Fen Edebiyat Fakültesi Vizyon ve Misyonu

 

ESOGÜ*

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ**

İSTATİSTİK

BÖLÜMÜ***

VİZYON

Ulusal ve evrensel değerlere sahip, bilim ışığında araştırma-geliştirme yapabilen, girişimci, katılımcı, paylaşımcı, bilim ve teknoloji üreterek topluma katkı sağlayan mezunlar ve bilim insanları yetiştiren, çağdaş hizmetler sunan, çalışanlarının haklarını koruyan ve onlara saygılı, ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlığı olan, alanında öncülük eden ve çalışmaları örnek alınan bir üniversite olmak.

Bilgiyi değere dönüştüren, toplumla bütünleşmiş, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınır, tercih edilir ve saygın bir fakülte olmak. 

 

Evrensel değerlere sahip, alanında söz sahibi ve nitelikli bilim insanları ile gelecekte aranılır ve tercih edilir bir bölüm olmak.

 

MİSYON

Tüm çalışanlarının haklarını koruyarak, onların özverili çalışmaları ve destekleri ile sahip olduğu kaynakları verimli ve etkin bir biçimde kullanarak, evrensel nitelikte bilgi üreten, bilimsel düşünceyi kendine rehber edinen, yaşam boyu öğrenme tutum ve becerisine sahip, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, insani değerlere ve meslek ahlak ve kurallarına sahip/bağlı, ülkemizin sağlık, sosyal, ekonomik ve diğer sorunlarını bilen ve yakından izleyen, çözümler üretebilen ve uygulayabilen, ülkemizin kalkınmasına ve evrensel gelişmeye katkıda bulunabilen, ulusal yararlılığı ön planda olan uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yapabilen, çevre bilincine sahip, topluma yararlı hizmetler sunabilen mezunlar ve bilim insanları yetiştirmek ve topluma çağdaş sağlık, teknoloji, eğitim-öğretim hizmetleri sunmak.

Fen Edebiyat Fakültesi, eğitim ve öğretim kalitesiyle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilmeyi, bilimsel çalışmaların sonuçlarını toplumun talepleri doğrultusunda faydaya ve ekonomik ürüne dönüştürmeyi, girişimci ve yenilikçi mezunlar ve bilim insanları yetiştirmeyi görev edinmiştir. 

 

Lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim, öğretim, üreteceği bilgiyle ulusal/uluslararası alanda tanınan ve çağın gerektirdiklerini yerine getiren bir bölüm olmak.

 

*Üniversite linki https://ogu.edu.tr/Icerik/Index/6/universite-hakkinda

**Fakülte linki http://fenedb.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/10/vizyon-misyon

***Bölümümüz linki http://stat.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/45/vizyon-misyon

 

Üniversite, Fakülte ve Bölümün misyon ve vizyonu birlikte ele alındığında; bölümümüz ulusal ve evrensel değerlere sahip, alanında nitelikli bireyler yetiştiren, çağın gerektirdiklerini yerine getiren, topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu bakımdan bölümümüzün vizyon ve misyonunun üniversitemizin ve fakültemizin vizyon ve misyonu ile uyum içinde olduğu görülmektedir.