İstatistik Bilgi Sistemleri
Dr.Öğr.Üyesi Özer ÖZAYDIN (A.B.D. Başkanı) (Bölüm Başkan Yrd.)
Arş. Gör. Selim Dönmez