TR | EN
Lisans Öğrencileri Kazanımlar Anket Formu

Lisans Öğrencileri Kazanımlar Anket Formu

Lisans Öğrencileri Kazanımlar Anket Formu

 Kesinlikle  

    Kazanmadım

‚ Kazanmadım 

ƒ Kısmen Kazandım 

„ Kazanmadım

… Kesinlikle Kazandım

 

 Kesinlikle

     Kullanmayacağım 

‚ Kullanmayacağım

ƒ Kısmen Kullanacağım 

„ Kullanacağım

… Kesinlikle

     Kullanacağım

 1.  

İstatistiksel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal bilgilerde farkındalık.



‚

ƒ

„

…



‚

ƒ

„

…

 1.  

İstatistiksel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki uygulamalı bilgilerde farkındalık.



‚

ƒ

„

…



‚

ƒ

„

…

 1.  

İstatistik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal bilgileri kullanabilme becerisi.



‚

ƒ

„

…



‚

ƒ

„

…

 1.  

İstatistik alanında edindiği ileri düzeydeki uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi.



‚

ƒ

„

…



‚

ƒ

„

…

 1.  

Verileri derleme becerisi.



‚

ƒ

„

…



‚

ƒ

„

…

 1.  

Uygulanacak doğru tekniği seçerek analiz etme becerisi.



‚

ƒ

„

…



‚

ƒ

„

…

 1.  

Yorumlama becerisi.



‚

ƒ

„

…



‚

ƒ

„

…

 1.  

Saha uygulamalarında bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma becerisi.



‚

ƒ

„

…



‚

ƒ

„

…

 1.  

Saha uygulamalarında bireysel ve ekip üyesi olarak karar verme becerisi.



‚

ƒ

„

…



‚

ƒ

„

…

 1.  

Mesleki gelişimine yönelik proje ve etkinlikleri planlama becerisi.



‚

ƒ

„

…



‚

ƒ

„

…

 1.  

Mesleki gelişimine yönelik proje ve etkinlikleri yönetebilme becerisi.



‚

ƒ

„

…



‚

ƒ

„

…

 1.  

Disiplinler arası çalışmalarda İstatistik Biliminin önemi hakkında farkındalık.



‚

ƒ

„

…



‚

ƒ

„

…

 1.  

Disiplinler arası çalışmalarda İstatistik Biliminin toplumsal boyutlardaki etkisi hakkında farkındalık.



‚

ƒ

„

…



‚

ƒ

„

…

 1.  

İstatistik alanı ile ilgili konularda, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirme ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme becerisi.



‚

ƒ

„

…



‚

ƒ

„

…

 1.  

Alanında karşılaştığı sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme becerisi.



‚

ƒ

„

…



‚

ƒ

„

…

 1.  

İngilizce yabancı dilini kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisi.



‚

ƒ

„

…



‚

ƒ

„

…

 1.  

İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve istatistiksel paket program kullanabilme becerisi.



‚

ƒ

„

…



‚

ƒ

„

…

 1.  

İstatistiksel verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal bilimsel ve etik değerler hakkında farkındalık.



‚

ƒ

„

…



‚

ƒ

„

…

 1.  

Kalite yönetimi ve süreçleri ile ilgili bilgi birikimini uygulayabilme becerisi.



‚

ƒ

„

…



‚

ƒ

„

…