TR | EN
Program Profili

Öğretim Amaçları

Tanımlanan Program Öğretim Amaçları

ESOGÜ İstatistik bölümünün öğretim amaçları aşağıda verilmiştir:

ÖA1: İstatistik bilimiyle ilgili temel mesleki bilgiyi edinmek, problem çözme becerisini geliştirmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak

ÖA2: Bilgi birikimini uygulama alanına aktarabilmek, mesleği ile ilgili yöntem ve teknikleri kullanabilmek ve sorunlar ile ilgili çözüm önerilerinde bulunabilmek.

ÖA3: Belirli bir amaç doğrultusunda problemin istatistiksel olarak tanımlanması, planlanması, yürütülmesi, çözümleme becerisine sahip olunması ve karar süreçlerine aktarılması

ÖA4: İstatistik alanında gereken düzeyde bilişim teknolojilerini ve paket programları etkin kullanabilmek.

ÖA5: İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerler kazandırılmasını sağlamak.

Program öğretim amaçları ile ilgili ayrıntılı bilgiye yayımlandığı yer olan http://stat.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/47/ogretim-amaclari adresinden ulaşılabilir.