Olasılık Teorisi ve Süreçleri
Dr.Öğr.Üyesi Hülya ŞEN (A.B.D. Başkanı)
Arş. Gör. Zeynep İLHAN