TR | EN
Fedek Grubu

 

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ FEDEK  GÖREV DAĞILIMI

 

Ölçüt 1

Öğrenciler

Dr.Öğr.Üy. Serdar NESLİHANOĞLU

Arş.Gör.Barış ERGÜL

Ölçüt 2

Program Öğretim Amaçları

Doç.Dr.Fatih  ÇEMREK

Arş.Gör.Gamze GÜVEN

Ölçüt 3

Program Çıktıları

Prof.Dr.Zeynep FİLİZ

Prof.Dr.H.Kıvanç AKSOY

Dr.Öğr.Üy. Y.Murat  BULUT

Arş.Gör.Barış ERGÜL

Arş.Gör.Zeynep İLHAN DALBUDAK

Arş.Gör.Dr.Rana ŞEN DOĞAN

Arş.Gör.Selim DÖNMEZ

Ölçüt 4

Öğretim Planı

Prof.Dr.Özlem ALPU

Doç.Dr.Hatice ŞAMKAR

Arş.Gör.Gamze GÜVEN

Arş.Gör.Dr.Talha ARSLAN

Arş.Gör.Aslı GÜNER

Arş.Gör.Dr.Murat DOĞAN

Ölçüt 5

Öğretim Elemanı

Dr.Öğr.Üy. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ  Dr.Öğr.Ü. Sevgi ABDALLA

Ölçüt 6

Yönetim Yapısı

Prof.Dr.Şenol ERDOĞMUŞ

Ölçüt 7

Alt Yapı

Dr.Öğr.Ü. Hülya ŞEN

Ölçüt 8

Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar

Prof.Dr.Zeki YILDIZ

Dr.Öğr.Üy. Cengiz AKTAŞ

Ölçüt 9

Sürekli İyileştirme ve Programa Özgü Ölçütler

Doç.Dr.Arzu ALTIN YAVUZ

Arş.Gör.Aslı GÜNER

EK 1

Programa İlişkin Ek Bilgiler

Dr.Öğr.Üy. Günseli KURT

Arş.Gör.Zeynep İLHAN DALBUDAK

EK 2

Kurum Profili

Dr.Öğr.Üy. Özer ÖZAYDIN

Arş.Gör.Dr.Murat DOĞAN

ANKETLER

 

Prof.Dr.Veysel  YILMAZ

Arşiv Odası

 

Arş.Gör.Selim DÖNMEZ

Web Sorumlusu

 

Öğr.Gör.Ali ATALAY

 

 

 

Stratejik Amaçlarımız:

1. Stratejik Amaç: İstatistik eğitim-öğretim programlarını sürekli geliştirmek,eğitim-öğretim araç ve gereçlerini tamamlamak

2. Stratejik Amaç: Üniversite tercihlerinde İstatistik Bölümleri arasında üst sıralara çıkmak

3. Stratejik Amaç: Bilimsel araştırmaların nitelik ve nicelik olarak artırılmasını sağlamak

4. Stratejik Amaç: Paydaşların memnuniyetini arttırmak

5. Stratejik Amaç: Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek